Showing 1–50 of 101 results

Sản Phẩm

Liên hệ
  • 606 x 420 x 114 mm
  • 5 cái/kiện
  • Nhựa PP chính phẩm
  • Việt Nam
  • No.1154
 • Xóa
Liên hệ
  • 606 x 420 x 192 mm
  • 5 cái/kiện
  • Nhựa PP chính phẩm
  • Việt Nam
  • No.1155
 • Xóa
Liên hệ
  • 595 x 401 x 310 mm
  • 5 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • GX50
 • Xóa
Liên hệ
  • 620 x 430 x 310 mm
  • 5 cái/kiện
  • Nhựa PP chính phẩm
  • Việt Nam
  • No.767
 • Xóa
Liên hệ
  • 525 x 350 x 150 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • S001
 • Xóa
Liên hệ
  • 445 x 305 x 125 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • YM003
 • Xóa
Liên hệ
  • 510 x 340 x 170 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • B4
 • Xóa
Liên hệ
  • 850 x 630 x 525 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • HS022
 • Xóa
Liên hệ
  • 535 x 350 x 285 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • HS028
 • Xóa
Liên hệ
  • 505 x 350 x 310 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • HS012
 • Xóa
Liên hệ
  • 597 x 397 x 240 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • No.1337
 • Xóa
Liên hệ
  • 585 x 385 x 180 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • HS020
 • Xóa
Liên hệ
  • 760 x 760 x 130 mm
  • 4.8 kg ± 0.1 kg
  • PP tái sinh
  • 1000 kg
  • 1000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1000 x 1000 x 120 mm
  • 11 kg
  • PP tái sinh
  • 1000 kg
  • 1000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 150 mm
  • 20 kg
  • HDPE
  • 2000 kg
  • 4000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 23 kg ± 0.69 kg
  • HDPE
  • 1500 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 150 mm
  • 27 kg
  • HDPE
  • 1500 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 150 mm
  • 24 kg
  • HDPE
  • 1500 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 78 mm
  • 12.2 kg
  • HDPE tái sinh
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 145 mm
  • 7 kg
  • HDPE tái sinh
  • 600 kg
  • 1500 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 24 kg
  • HDPE
  • 2400 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 19 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1400 kg
  • 4000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 140 mm
  • 10.3 kg ± 0.3 kg
  • HDPE
  • 1400 kg
  • 2400 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 626 x 424 x 310 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • No.1180
 • Xóa
Liên hệ
  • 770 x 460 x 320 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 386
 • Xóa
Liên hệ
  • 770 x 460 x 320 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 386QS
 • Xóa
Liên hệ
  • 775 x 495 x 455 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 456
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 390 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 457
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 390 mm
  • 6 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 377
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 310 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 392
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 310 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 375
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 250 mm
  • 4 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 410
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 250 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 400
 • Xóa
Liên hệ
  • 510 x 430 x 220 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 378
 • Xóa
Liên hệ
  • 530 x 370 x 210 mm
  • 20 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 490
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 190 mm
  • 20 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 374
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 190 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 373
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 150 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 395
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 150 mm
  • HDPE
  • 1 cái/kiện
  • Việt Nam
  • 397
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 100 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 391
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 100 mm
  • 20 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 376
 • Xóa
Liên hệ
  • 1070 x 600 x 100 mm
  • 5.5 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 1000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 125 mm
  • 7.5 kg ± 0.5 kg
  • HDPE tái sinh
  • 600 kg
  • 1000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 125 mm
  • 7.5 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 600 kg
  • 1000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 78 mm
  • 14 kg ± 0. 5 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 140 mm
  • 16Kg ± 0,5Kg
  • HDPE
  • 1400 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 78 mm
  • 13 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100x1100x150mm
  • 11 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 15 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 18 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 4000 kg
 • Xóa

Công ty TNHH Beli Group sản xuất, phân các dòng sản phẩm chính như sau: Pallet các loại: Gỗ, Nhựa, Giấy. Chất lượng đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế cho các nghành: Thực Phẩm, dược phẩm, y tế, kho đông lanh. Giấy chứng nhận đầy đủ hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra nhanh chóng. Công ty hỗ trợ vận chuyển miễn phí tại TP.HCM các tỉnh thành xung quanh. kèm chương trình hỗ trợ giá cho các khu vực tỉnh khác ở Việt Nam. Chính sách Bảo mật, Liên hệ, khách hàng. Để có thêm thông tin trước khi mua bạn nên đọc tổng hợp kinh nghiệm pallet A -> Z.