Showing 1–50 of 99 results

Sản Phẩm

840.000
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 18.6 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 2400 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 606 x 420 x 114 mm
  • 5 cái/kiện
  • Nhựa PP chính phẩm
  • Việt Nam
  • No.1154
 • Xóa
Liên hệ
  • 606 x 420 x 192 mm
  • 5 cái/kiện
  • Nhựa PP chính phẩm
  • Việt Nam
  • No.1155
 • Xóa
Liên hệ
  • 595 x 401 x 310 mm
  • 5 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • GX50
 • Xóa
Liên hệ
  • 620 x 430 x 310 mm
  • 5 cái/kiện
  • Nhựa PP chính phẩm
  • Việt Nam
  • No.767
 • Xóa
Liên hệ
  • 525 x 350 x 150 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • S001
 • Xóa
Liên hệ
  • 445 x 305 x 125 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • YM003
 • Xóa
65.000
  • 510 x 340 x 170 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • B4
 • Xóa
Liên hệ
  • 850 x 630 x 525 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • HS022
 • Xóa
Liên hệ
  • 535 x 350 x 285 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • HS028
 • Xóa
Liên hệ
  • 505 x 350 x 310 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • HS012
 • Xóa
Liên hệ
  • 597 x 397 x 240 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • No.1337
 • Xóa
Liên hệ
  • 585 x 385 x 180 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • HS020
 • Xóa
1.100.000
  • 1200 x 1200 x 150 mm
  • 20 kg
  • HDPE
  • 2000 kg
  • 4000 kg
 • Xóa
1.232.000
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 23 kg ± 0.69 kg
  • HDPE
  • 1500 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 150 mm
  • 27 kg
  • HDPE
  • 1500 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 150 mm
  • 24 kg
  • HDPE
  • 1500 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 78 mm
  • 12.2 kg
  • HDPE tái sinh
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
230.000
  • 1200 x 1000 x 145 mm
  • 7 kg
  • HDPE tái sinh
  • 600 kg
  • 1500 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 24 kg
  • HDPE
  • 2400 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
900.000
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 19 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1400 kg
  • 4000 kg
 • Xóa
300.000
  • 1200 x 1000 x 140 mm
  • 10.3 kg ± 0.3 kg
  • HDPE
  • 1400 kg
  • 2400 kg
 • Xóa
135.000
  • 626 x 424 x 310 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • No.1180
 • Xóa
Liên hệ
  • 770 x 460 x 320 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 386
 • Xóa
Liên hệ
  • 770 x 460 x 320 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 386QS
 • Xóa
239.000
  • 775 x 495 x 455 mm
  • HDPE
  • 1 cái/kiện
  • Việt Nam
  • 456
 • Xóa
187.200
  • 610 x 420 x 390 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 457
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 390 mm
  • 6 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 377
 • Xóa
235.000
  • 610 x 420 x 310 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 392
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 310 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 375
 • Xóa
195.000
  • 610 x 420 x 250 mm
  • 4 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 410
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 250 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 400
 • Xóa
150.000
  • 510 x 430 x 220 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 378
 • Xóa
Liên hệ
  • 530 x 370 x 210 mm
  • 20 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 490
 • Xóa
125.000
  • 610 x 420 x 190 mm
  • 20 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 374
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 190 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 373
 • Xóa
95.000
  • 610 x 420 x 150 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 395
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 150 mm
  • HDPE
  • 1 cái/kiện
  • Việt Nam
  • 397
 • Xóa
69.000
  • 610 x 420 x 100 mm
  • 1 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 391
 • Xóa
Liên hệ
  • 610 x 420 x 100 mm
  • 20 cái/kiện
  • HDPE
  • Việt Nam
  • 376
 • Xóa
315.000
  • 1070 x 600 x 100 mm
  • 5.5 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 1000 kg
 • Xóa
390.000
  • 1100 x 1100 x 125 mm
  • 7.5 kg ± 0.5 kg
  • HDPE tái sinh
  • 600 kg
  • 1000 kg
 • Xóa
585.000
  • 1100 x 1100 x 125 mm
  • 7.5 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 600 kg
  • 1000 kg
 • Xóa
799.000
  • 1200 x 1000 x 78 mm
  • 14 kg ± 0. 5 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
887.000
  • 1200 x 1000 x 140 mm
  • 16Kg ± 0,5Kg
  • HDPE
  • 1400 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
790.000
  • 1200 x 1000 x 78 mm
  • 13 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
749.000
  • 1100x1100x150mm
  • 11 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
900.000
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 15 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
1.045.000
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 18 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 4000 kg
 • Xóa
1.450.000
  • 1200 x 1200 x 150 mm
  • 12.5 kg ± 0.4 kg
  • HDPE
  • 2000 kg
  • 5000 kg
 • Xóa

Công ty TNHH Beli Group sản xuất, phân các dòng sản phẩm chính như sau: Pallet các loại: Gỗ, Nhựa, Giấy. Chất lượng đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế cho các nghành: Thực Phẩm, dược phẩm, y tế, kho đông lanh. Giấy chứng nhận đầy đủ hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra nhanh chóng. Công ty hỗ trợ vận chuyển miễn phí tại TP.HCM các tỉnh thành xung quanh. kèm chương trình hỗ trợ giá cho các khu vực tỉnh khác ở Việt Nam. Chính sách Bảo mật, Liên hệ, khách hàng. Để có thêm thông tin trước khi mua bạn nên đọc tổng hợp kinh nghiệm pallet A -> Z.