Hiển thị một kết quả duy nhất

Pallet nhựa hoặc gỗ mới 100%

Beli Group chúng tôi không thâu mua cũng như bán lại các sản phẩm pallet nhựa hoặc gỗ đã qua sử dụng trên thị trường. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều mới 100%, nguyên zin.

Liên hệ
  • 62,6 x 42,4 x 10,2
 • Xóa
Liên hệ
  • 62,6 x 42,4 x 15
 • Xóa
Liên hệ
  • 62,6 x 42,4 x 19
 • Xóa
Liên hệ
  • 62,6 x 42,4 x 25
 • Xóa
Liên hệ
  • 62,6 x 42,4 x 39
 • Xóa
Liên hệ
  • 465 x 310 x 105
 • Xóa
Liên hệ
  • 550 x 350 x 110
 • Xóa
Liên hệ
  • Mới
  • 18 x 12 x 8
 • Xóa
Liên hệ
  • Mới
  • 25 x 15 x 11
  • PP
 • Xóa
Liên hệ
  • Mới
  • 35 x 21 x 15
  • PP
 • Xóa
Liên hệ
  • Mới
  • 48.5 x 30 x 17
  • PP
 • Xóa
Liên hệ
  • 44 x 31 x 21
  • PP
  • Mới
 • Xóa
Liên hệ
  • 52 x 32 x 27.5
  • PP
  • Mới
 • Xóa
Liên hệ
  • 61 x 43 x 32
  • PP
  • Mới
 • Xóa
Liên hệ
  • 70 x 49 x 41
  • PP
  • Mới
 • Xóa
Liên hệ
  • 74.5 x 53 x 45
  • PP
  • Mới
 • Xóa
Liên hệ
  • 78.5 x 56 x 47
  • PP
  • Mới
 • Xóa
Liên hệ
  • 102 x 60,5 x 46
  • PP
  • Mới
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 900x 140
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 145
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 800 x 180
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1000 x 600 x100
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 125
  • PP tái sinh
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 125
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 150
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 145
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 150
  • HDPE
 • Xóa