Hiển thị một kết quả duy nhất

là những pallet chỉ thiết kế 1 mặt trên để kê hàng , mặt dưới tiếp với sàn hoặc kệ, không thể lật ngược lại để kê hàng. Thông thường các pallet nhựa và gỗ và giấy ở dạng này

Liên hệ
  • HDPE
  • PP
  • PP tái sinh
 • Xóa
Liên hệ
  • 1000 x 600 x100
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 125
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 125
  • PP tái sinh
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 150
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 145
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 150
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1000 x 600 x100
  • HDPE
 • Xóa