Hiển thị tất cả 4 kết quả

2 đường nâng thể hiện rằng các xe nâng có thể nâng 1 kiện hàng được xếp trên 1 pallet nhựa, gỗ, hoặc giấy theo 2 hướng . Một hướng từ phía trước tới, 1 hướng từ phía sau tới. 2 hướng này đối diện nay

Hình Lót sàn bằng pallet nhựa mới
Liên hệ
  • HDPE
  • Nhựa PP Chính Phẩm
  • PP tái sinh
 • Xóa
Liên hệ
  • 1000 x 600 x100
  • HDPE
 • Xóa
Pallet Nhua Dt D4 1092 Mau Vang Optimized
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 150
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1000 x 600 x100
  • HDPE
 • Xóa