Thùng chữ nhật 45L

Liên hệ

  • 63,4 x 42,7 x 23,9
  • Nhựa PP Chính Phẩm
Xóa