Hiển thị tất cả 46 kết quả

50+ Loại pallet nhựa và gỗ

Nếu bạn thực hiện giải pháp tối ưu vận chuyển hàng hóa, lưu kho, sắp xếp hàng, hay là đáp ứng nhu cầu xuất khẩu hàng ra nước ngoài thì Pallet là một phương tiện tuyệt vời cho bạn và doanh nghiệp. Sẽ có rất nhiều loại vật liệu làm nên chúng như: gỗ, nhựa, sắt, hay kể cả giấy. Cho tới hiện tại pallet vẫn là một thứ thiết yếu để thúc đẩy kinh doanh và cắt giảm chi phí lao động. Hãy xem các tư vấn cụ thể: Pallet là gì? để lựa chọn đúng mục sản phẩm ở trên theo nhu cầu. Beli sẽ mang tới sản phẩm phù hợp nhất nhu cầu của bạn kèm theo chất lượng tốt.

Liên hệ
  • 1200x1000x140
 • Xóa
Liên hệ
  • 1070x600x100
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 125
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 125
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200x1000x78
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200x1000x140
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200x1000x78
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 150
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 150
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 150
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200x1200x1250
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200x1200x1250
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 150
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100x1100x1150
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 125
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 145
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200x1000x780
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 150
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200x1000x780
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1100 x150
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1100 x150
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200x1000x160
 • Xóa
Liên hệ
  • 18 x 12 x 8
 • Xóa
Liên hệ
  • 25 x 15 x 11
 • Xóa
Liên hệ
  • 35 x 21 x 15
 • Xóa
Liên hệ
  • 48.5 x 30 x 17
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 900x 140
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 145
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 800 x 180
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1000 x 600 x100
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 125
  • PP tái sinh
 • Xóa
Liên hệ