Hiển thị tất cả 23 kết quả

Pallet lắp ráp 1.2M Blue
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 150
 • Xóa
Pallet box 1.2M-1114 Blue
Liên hệ
  • 1200x1200x1250
 • Xóa
Pallet nhựa lắp ráp 1.1M Blue
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 150
 • Xóa
Sóng Lắp Ráp Pallet Box-1,1M Blue
Liên hệ
  • 1100x1100x1150
 • Xóa
Kệ dụng cụ trung
Liên hệ
  • 25 x 15 x 11
 • Xóa
Kệ dụng cụ lớn
Liên hệ
  • 35 x 21 x 15
 • Xóa
Kệ dụng cụ đại
Liên hệ
  • 48.5 x 30 x 17
 • Xóa
Hộp nhựa 10L
Liên hệ
  • 43 x 28 x 15
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp nhựa 15L
Liên hệ
  • 46 x 32 x 16
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp nhựa PP 30L
Liên hệ
  • 57 x 38 x 21
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Thùng chữ nhật 55L
Liên hệ
  • 67,6 x 45,7 x 25,4
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp nhựa 45L
Liên hệ
  • 63,4 x 42,7 x 23,9
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp nhựa 15L
Liên hệ
  • 44 x 31 x 21
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp nhựa vuông 30L
Liên hệ
  • 52 x 32 x 27.5
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp nhựa 55L
Liên hệ
  • 61 x 43 x 32
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp nhựa 90L
Liên hệ
  • 70 x 49 x 41
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp lớn 120L
Liên hệ
  • 74.5 x 53 x 45
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp nhựa lớn 140L
Liên hệ
  • 78.5 x 56 x 47
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
  • 102 x 60,5 x 46
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Khay nhỏ đỏ
Liên hệ
  • 465 x 310 x 105
 • Xóa
Sóng bít lớn
Liên hệ
  • 550 x 350 x 110
 • Xóa
Kệ đựng phụ kiện
Liên hệ
  • 18 x 12 x 8
 • Xóa
Hình Lót sàn bằng pallet nhựa mới
Liên hệ
  • HDPE
  • Nhựa PP Chính Phẩm
  • PP tái sinh
 • Xóa