ISPM 15 – CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH THỰC VẬT ( Gỗ ) XUẤT KHẨU

Tiêu chuẩn của pallet xuất khẩu
Tiêu chuẩn của pallet xuất khẩu

QUY ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI BẰNG GỖ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (2005)

ISPM – 15 còn gọi là Tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch thực vật số 15. Tiêu chuẩn này được thông qua lần đầu tiên vào tháng 2/2002 tại kỳ họp lần thứ IV của Ủy ban lâm thời về các biện pháp kiểm dịch thực vật với tên gọi là: “Hướng dẫn quản lý đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế”. Liên quan đến các yêu cầu đối với bao bì gỗ được vận chuyển xuất khẩu qua ranh giới quốc tế. Đây là một biện pháp kiểm dịch được thực hiện bởi Công ước bảo vệ thực vật quốc tế (IPPC). Dựa vào tiêu chuẩn này để kiểm soát chất lượng của một pallet gỗ xuất khẩu.

ISPM 15 là gì?

International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 (ISPM 15)

is an International Phytosanitary Measure developed by the International Plant Protection Convention (IPPC) that directly addresses the need to treat wood materials of a thickness greater than 6mm, used to ship products between countries. Its main purpose is to prevent the international transport and spread of disease and insects that could negatively affect plants or ecosystems. ISPM 15 affects all wood packaging material (pallets, crates, dunnages, etc.) requiring that they be debarked and then heat treated or fumigated with methyl bromide and stamped or branded,[1] with a mark of compliance. This mark of compliance is colloquially known as the “wheat stamp”. Products exempt from the ISPM 15 are made from an alternative material, like paper, plastic or wood panel products (i.e. OSB, hardboard, and plywood).

Tất tần tật 21 trang tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế liên quan tới Gỗ – Pallet

Nếu quá dài hãy lướt tới cuối trang sẽ có tài liệu PDF , DOC tóm tắt cho các bạn để tham khảo khi cần thiết.

Tiêu chuẩn số 15 quy định về pallet xuất khẩu
ISPM 15 BELI GROUP 1
Tiêu chuẩn số 15 quy định về pallet xuất khẩu
Tiêu chuẩn số 15 quy định về pallet xuất khẩu
Tiêu chuẩn số 15 quy định về pallet xuất khẩu
Tiêu chuẩn số 15 quy định về pallet xuất khẩu
Tiêu chuẩn số 15 quy định về pallet xuất khẩu
Tiêu chuẩn số 15 quy định về pallet xuất khẩu
Tiêu chuẩn số 15 quy định về pallet xuất khẩu
Tiêu chuẩn số 15 quy định về pallet xuất khẩu
Tiêu chuẩn số 15 quy định về pallet xuất khẩu
Tiêu chuẩn số 15 quy định về pallet xuất khẩu
Tiêu chuẩn số 15 quy định về pallet xuất khẩu
Tiêu chuẩn số 15 quy định về pallet xuất khẩu
ISPM 15 BELI GROUP 14
ISPM 15 BELI GROUP 15
ISPM 15 BELI GROUP 16
ISPM 15 BELI GROUP 17
ISPM 15 BELI GROUP 18
ISPM 15 BELI GROUP 19
ISPM 15 BELI GROUP 20

TÀI LIỆU
ISPM 15 –PDF .DOC

Xem thêm:

Top 15+ mẫu sóng nhựa đặc giá tốt chất lượng

Giá pallet nhựa cũ tại TP. HCM 

So sánh nhựa hdpe với pp làm ra pallet, sóng nhựa

Comments are closed.