Hiển thị tất cả 12 kết quả

Các khu vực thuốc Long An được hỗ trợ vận chuyển

Đối các sản phẩm của công ty Beli group nằm trong nhóm hỗ trợ vận chuyển tại tỉnh Long An sẽ được công ty hỗ trợ vận chuyển 100% hoặc 1 phần. Tùy vào đơn hàng và thời gian giao hàng: bao gồm
Xã, phường thuộc thành phố Tân An‎ .
Xã, thị trấn thuộc huyện Bến Lức‎.
Xã, thị trấn thuộc huyện Cần Đước‎ ,Cần Giuộc‎, Châu Thành, Long An‎.
Xã, thị trấn thuộc huyện Đức Hòa‎, Đức Huệ‎, Kiến Tường‎.
Xã, thị trấn thuộc huyện Mộc Hóa‎.
Xã, thị trấn thuộc huyện Tân Hưng‎, Tân Thạnh‎, Tân Trụ‎, Thạnh Hóa‎, Thủ Thừa.
Xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Hưng‎.

Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 145
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 800 x 180
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1000 x 600 x100
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 125
  • PP tái sinh
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 125
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 150
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 145
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 150
  • HDPE
 • Xóa
Liên hệ
  • HDPE
  • Nhựa PP Chính Phẩm
  • PP tái sinh
 • Xóa