Pallet lưới xếp chồng được sử dụng để chứa nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa tại các đơn vị sản xuất, gia công, kho vận… nhờ ưu điểm di chuyển dễ dàng, lưu trữ hàng hóa nhiều và có thể xếp gọn lại khi không sử dụng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.


Pallet Lưới