Pallet giấy là một kết cấu bằng phẳng pallet được dùng để tải hàng hóa nhằm mục đích lưu trữ hoặc nâng chuyển bởi xe nâng tay, xe nâng máy

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.


Pallet Giấy

Pallet giấy được làm từ nhiều lớp giấy đã qua sử lý hóa học gắn kết với nhau bởi thành phần keo. Tạo nên 1 thể thống nhất. Về nguồn của giấy đa số là giấy đã qua tái sử dụng lại, từ mùn cưa, gỗ qua sử dụng, được xử lý qua nhiều công đoạn để ra được được sản phẩm thô.