Hiển thị kết quả duy nhất

Pallet Nhựa Lót Sàn

840.000
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 18.6 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 2400 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 78 mm
  • 12.2 kg
  • HDPE tái sinh
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
230.000
  • 1200 x 1000 x 145 mm
  • 7 kg
  • HDPE tái sinh
  • 600 kg
  • 1500 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 24 kg
  • HDPE
  • 2400 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
900.000
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 19 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1400 kg
  • 4000 kg
 • Xóa
300.000
  • 1200 x 1000 x 140 mm
  • 10.3 kg ± 0.3 kg
  • HDPE
  • 1400 kg
  • 2400 kg
 • Xóa
315.000
  • 1070 x 600 x 100 mm
  • 5.5 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 1000 kg
 • Xóa
799.000
  • 1200 x 1000 x 78 mm
  • 14 kg ± 0. 5 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
887.000
  • 1200 x 1000 x 140 mm
  • 16Kg ± 0,5Kg
  • HDPE
  • 1400 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
790.000
  • 1200 x 1000 x 78 mm
  • 13 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
900.000
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 15 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
690.000
  • 1200 x 1200 x 150 mm
  • 10.3 kg ± 0.3 kg
  • Nhựa PP chính phẩm
  • 300 kg
  • 1000 kg
 • Xóa
660.000
  • 1100x1100x150mm
  • 10.7 kg
  • Nhựa PP chính phẩm
  • 300 kg
  • 1000 kg
 • Xóa
760.000
  • 1200 x 1000 x 78 mm
  • 5.5 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 600 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
530.000
  • 1200 x 1000 x 78 mm
  • 12.5 kg ± 0.4 kg
  • HDPE
  • 600 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
935.000
  • 1200 x 1000 x 160 mm
  • 11.5 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1500 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 17 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 4000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 800 x 180 mm
  • 18 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 4000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1000 x 600 x 100 mm
  • 5.4 kg ± 0.2 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
 • Xóa
850.000
  • 1200 x 1200 x 150 mm
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1000 x 600 x 100 mm
  • 5.4 kg ± 0.2 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
 • Xóa