Hiển thị kết quả duy nhất

Pallet Nhựa Liền Khối

1.100.000
  • 1200 x 1200 x 150 mm
  • 20 kg
  • HDPE
  • 2000 kg
  • 4000 kg
 • Xóa
1.232.000
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 23 kg ± 0.69 kg
  • HDPE
  • 1500 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 150 mm
  • 27 kg
  • HDPE
  • 1500 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1200 x 150 mm
  • 24 kg
  • HDPE
  • 1500 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
390.000
  • 1100 x 1100 x 125 mm
  • 7.5 kg ± 0.5 kg
  • HDPE tái sinh
  • 600 kg
  • 1000 kg
 • Xóa
585.000
  • 1100 x 1100 x 125 mm
  • 7.5 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 600 kg
  • 1000 kg
 • Xóa
749.000
  • 1100x1100x150mm
  • 11 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
1.045.000
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 18 kg ± 0.5 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 4000 kg
 • Xóa
1.450.000
  • 1200 x 1200 x 150 mm
  • 12.5 kg ± 0.4 kg
  • HDPE
  • 2000 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
850.000
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 11 kg
  • HDPE
  • 800 kg
  • 2400 kg
 • Xóa
1.100.000
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 23 kg ± 0.69 kg
  • HDPE
  • 1500 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 125 mm
  • 7.5 kg ± 0.2 kg
  • PP tái sinh
  • 600 kg
  • 1800 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 145 mm
  • 10.3 kg ± 0.3 kg
  • PP tái sinh
  • 600 kg
  • 2400 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100x1100x150mm
  • 13 kg ± 0.5 kg
  • PP tái sinh
  • 3000 kg
  • 1500 kg
 • Xóa
1.232.000
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 23 kg ± 0.69 kg
  • HDPE
  • 1500 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
1.308.999
  • 1200 x 1100 x 150 mm
  • 25 kg ± 0.75 kg
  • HDPE
  • 1500 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
340.000
  • 600 x 600 x 100 mm
  • 17 kg
  • HDPE
  • 100 kg
  • 300 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 900 x 140 mm
  • 24 kg
  • HDPE
  • 1500 kg
  • 5000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 145 mm
  • 10.3 kg ± 0.3 kg
  • HDPE
  • 600 kg
  • 2400 kg
 • Xóa
640.000
  • 1100 x 1100 x 125 mm
  • 10.3 kg ± 0.3 kg
  • HDPE
  • 600 kg
  • 1800 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1100 x 1100 x 125 mm
  • 10.3 kg ± 0.3 kg
  • PP tái sinh
  • 600 kg
  • 1800 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 150 mm
  • 11 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
830.000
  • 1100x1100x150mm
  • 11,5 kg ± 0.3 kg
  • HDPE
  • 1000 kg
  • 3000 kg
 • Xóa
Liên hệ
  • 1200 x 1000 x 145 mm
  • 11,5 kg ± 0.3 kg
  • HDPE
  • 600 kg
  • 2400 kg
 • Xóa