Hiển thị tất cả 7 kết quả

Hộp nhựa 15L
Liên hệ
  • 44 x 31 x 21
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp nhựa vuông 30L
Liên hệ
  • 52 x 32 x 27.5
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp nhựa 55L
Liên hệ
  • 61 x 43 x 32
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp nhựa 90L
Liên hệ
  • 70 x 49 x 41
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp lớn 120L
Liên hệ
  • 74.5 x 53 x 45
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp nhựa lớn 140L
Liên hệ
  • 78.5 x 56 x 47
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Nơi nhập dữ liệu
Liên hệ
  • 102 x 60,5 x 46
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa