Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hộp nhựa 10L
Liên hệ
  • 43 x 28 x 15
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp nhựa 15L
Liên hệ
  • 46 x 32 x 16
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp nhựa PP 30L
Liên hệ
  • 57 x 38 x 21
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Thùng chữ nhật 55L
Liên hệ
  • 67,6 x 45,7 x 25,4
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa
Hộp nhựa 45L
Liên hệ
  • 63,4 x 42,7 x 23,9
  • Nhựa PP Chính Phẩm
 • Xóa